+90 326 656 27 70 CALL CENTER
Our quality policy

  SENTETİK AMBALAJ SEKTÖRÜNDE

  ODAK AMBALAJ SANAYİ VE TİC. A.Ş, müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinisağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuş ve işletmektedir.
  Bu kapsamda;
   Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,
   Müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
   Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat
  yapmayı,
   Sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı,
   Kurumsal bir kimlik ile pazarda var olmayı,
   Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi için takım ruhu içerisinde şirket ve departman hedeflerine
  ulaşılması ve bunların takibini,
   Müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyeti için tüm kaynakları etkin kullanmayı,
   Çalışanlarına toplam kalite bilincini yerleştirmeyi, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda
  bilgilendirmeyi, çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerekli eğitimleri almalarını,
   Uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmak ve
  olası kirliliği önlemeyi,
   Kaynakların verimli kullanımını sağlayarak minimum atık kültürünü yerleştirmeyi,
   Çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
   Sistemin daha iyiye gidecek şekilde ISG uygulamalarından yaralanma, sağlık bozulmaları ve meslek
  hastalığı risklerini önleyecek tedbirler alarak sürekli iyileştirilmesini,
   Sorumlu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymayı,
   Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini
  sistematik bir şekilde yaparak İSG kültürünü yerleştirmeyi,


  Taahhüt eder.

In 1996, Bamak Katı Yakıt Ambalaj Sanayi ve Gemi Acenteliği A.Ş. was established in Iskenderun and it has been manufacturing Big Bags and bags on a 9000-square meter indoor facility equipped with state of the art production technologies since January 2013 under the name of Odak Ambalaj ve Sanayi ve Ticaret A.Ş. Our personnel work at the factory of ODAK Group located in Iskenderun Organized Industrial Zone.


Organize Sanayi Bölgesi Vali Utku Acun Bulvarı Sarıseki İskenderun Hatay/TURKEY

+90 326 656 27 70
+90 326 656 28 80
info@odakambalaj.com
sales@odakambalaj.com
All Rights Reserved © 1996 - 2017
Çukurova Patent ve Danışmanlık